Kody do GTA 5 2020 Xbox one

 Kody do GTA 5 2020 Xbox one

Kody do GTA 5 2020

Chyba nikomu nie muszę przedstawiać tytułu, jakim jest GTA 5.
Gra ta odbiła się szerokim echem w świecie gier komputerowych. Stwarzając nam istnie gangsterskie klimaty z niemalże pełnym otwartym światem.

Sukces GTA 5

GTA 5 kody GTA Xbox one

GTA V skradło serca wielu graczy i mimo kilku lat na rynku wciąż cieszy się sporą popularnością. Wydana 17 września 2013 roku na PlayStation 3 i Xbox 360 PC, PS4, Xbox One, przez studio Rockstar Games. Zarobiła do tej pory ponad 7 miliardów dolarów, co przekroczyło wszelkie oczekiwania twórców.

Jednak niestety jak każda gra, z czasem zaczyna się nudzić. Monotonia, która dopada każdy tytuł, nie ominęła również GTA 5. Twórcy zatem ruszyli głowami i poszli w ślady innych.

Kody do GTA 5?

Legalne kody to sposób twórców do podtrzymania i rozkręcenia od nowa swoich tytułów. Tak więc i GTA 5 doczekał się swojej własnej puli kodów dostępnych również na konsolę. Dzięki życzliwości twórców, którzy dzielą się tymi kodami za darmo, możemy stworzyć własną rozgrywkę, na nieosiągalnym do tej pory poziomie.

Oto wszystkie dostępne kody na rok 2020, jakie są możliwe w GTA 5. Jak to mówią, korzystajcie mądrze i się bawcie.

GTA V kody PC

Kody w wersji PC wprowadzamy z poziomu konsoli. Konsolę wywołujemy przez wciśnięcie tyldy „~” ma klawiaturze. Następnie należy wpisać poniższy kod i wcisnąć Enter.

Super skok- HOPTOIT

Płonące pociski- INCENDIARY

Eksplodujące ataki wręcz- HOTHANDS

Eksplodujące pociski- HIGHEX

Spadochron- SKYDIVE

Mniejsza grawitacja- FLOATER

Tryb pijaka- LIQUOR

Przeładowanie- POWERUP

Slow Motion

Wprowadź trzy razy dla pełnego

efektu- SLOWMO

Wystrzał postaci w niebo-SKYFALL

Spawn- BMXBANDIT

Spawn Comet- COMET

Spawn Motocykl- PCJ-600ROCKET

Spawn Sanchez Dirt Bike- OFFROAD

Spawn Rapid- GTRAPIDGT

Spawn Limo- VINEWOOD

Spawn Trashmaster-TRASHED

Spawn Buzzard Attack
Helicopter- BUZZOFF

Spawn Stunt Plane- BARNSTORM

Celowanie w Slow Motion. Pełny efekt 3 x Enter- DEADEYE

God Mode- PAINKILLER

Zwolnienie rozgrywki- SLOWMO

Max Zdrowie i Pancerz- TURTLE

Szybkie bieganie- CATCHME

Szybkie pływanie- GOTGILLS

Podniesienie poziomu poszukiwania przez policję- FUGITIVE

Obniżenie poziomu poszukiwania przez policję- LAWYERUP

Zmiana pogody- MAKEITRAIN

Samochody ślizgają się po drodze- SNOWDAY

GTA V kody PS4 i PS3

GTA 5 kody do GTA 2020

Kody wprowadzamy bezpośrednio w trybie gry bez jej pauzowania bezpośrednio z kontrolera. Działają zarówno na konsoli PlayStation 4 jak i PlayStation 3.

God Mode PRAWO, X, PRAWO, LEWO, PRAWO, R1, PRAWO, LEWO, X, TRÓJKĄT

Pełne zdrowie i pancerz KÓŁKO, L1, TRÓJKĄT, R2, X, KWADRAT, KÓŁKO, PRAWO, KWADRAT, L1, L1, L1

Bronie: Sawed Off Shotgun, Sniper Rifle, Assault Rifle, SMG, Pistol, Grenade, RPG, and Knife TRÓJKĄT, R2, LEWO, L1, X, PRAWO, TRÓJKĄT, DÓŁ, KWADRAT, L1, L1, L1

Super Skok LEWO, LEWO, TRÓJKĄT, TRÓJKĄT, PRAWO, PRAWO, LEWO, PRAWO, KWADRAT, R1, R2

Niska grawitacja LEWO, LEWO, L1, R1, L1, PRAWO, LEWO, L1, LEWO

Podniesienie poziomu poszukiwania przez policję R1, R1, KÓŁKO, R2, LEWO, PRAWO, LEWO, PRAWO, LEWO, PRAWO

Obniżenie poziomu poszukiwania przez policję R1, R1, KÓŁKO, R2, PRAWO, LEWO, PRAWO, LEWO, PRAWO, LEWO

Szybkie bieganie TRÓJKĄT, LEWO, PRAWO, PRAWO, L2, L1, KWADRAT

Szybkie pływanie LEWO, LEWO, L1, PRAWO, PRAWO, R2, LEWO, L2, PRAWO

Przeładowanie X, X, KWADRAT, R1, L1, X, PRAWO, LEWO, X

Spadochron LEWO, PRAWO, L1, L2, R1, R2, R2, LEWO, LEWO, PRAWO, L1

Wyrzuca postać w niebo L1, L2, R1, R2, LEWO, PRAWO, LEWO, PRAWO, L1, L2, R1, R2, LEWO, PRAWO, LEWO, PRAWO

Wybuchowe ataki wręcz PRAWO, LEWO, X, TRÓJKĄT, R1, KÓŁKO, KÓŁKO, KÓŁKO, L2

Wybuchowe pociski PRAWO, KWADRAT, X, LEWO, R1, R2, LEWO, PRAWO, PRAWO, L1, L1, L1

Płonące pociski L1, R1, KWADRAT, R1, LEWO, R2, R1, LEWO, KWADRAT, PRAWO, L1, L1

Celowanie w slow motion KWADRAT, L2, R1, TRÓJKĄT, LEWO, KWADRAT, L2, PRAWO, X

Tryb pijaka TRÓJKĄT, PRAWO, PRAWO, LEWO, PRAWO, KWADRAT, KÓŁKO, LEWO

Zmiana pogody R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KWADRAT

Samochody ślizgają się po drodzeTRÓJKĄT, R1, R1, LEWO, R1, L1, R2, L1

Slow Motion
Wprowadź trzy razy dla pełnego efektu
TRÓJKĄT, LEWO, PRAWO, PRAWO, KWADRAT, R2, R1

Spawn Buzzard Attack Helicopter KÓŁKO, KÓŁKO, L1, KÓŁKO, KÓŁKO, KÓŁKO, L1, L2, R1, TRÓJKĄT, KÓŁKO, TRÓJKĄT

Spawn Comet R1, KÓŁKO, R2, PRAWO, L1, L2, X, X, KWADRAT, R1

Spawn Sanchez KÓŁKO, X, L1, KÓŁKO, KÓŁKO, L1, KÓŁKO, R1, R2, L2, L1, L1

Spawn Trashmaster KÓŁKO, R1, KÓŁKO, R1, LEWO, LEWO, R1, L1, KÓŁKO, PRAWO

Spawn LimoR2, PRAWO, L2, LEWO, LEWO, R1, L1, KÓŁKO, PRAWO

Spawn Stunt Plane KÓŁKO, PRAWO, L1, L2, LEWO, R1, L1, L1, LEWO, LEWO, X, TRÓJKĄT

Spawn Caddy KÓŁKO, L1, LEWO, R1, L2, X, R1, L1, KÓŁKO, X

Spawn Rapid GTR2,  L1, KÓŁKO, PRAWO, L1, R1, PRAWO, LEWO, KÓŁKO, R2

Spawn Duster PRAWO, LEWO, R1, R1, R1, LEWO, TRÓJKĄT, TRÓJKĄT, X, KÓŁKO, L1, L1

Spawn PCJ-600 Motorcycle R1, PRAWO, LEWO, PRAWO, R2, LEWO, PRAWO, KWADRAT, PRAWO, L2, L1, L1

Spawn BMXLEWO, LEWO, PRAWO, PRAWO, LEWO, PRAWO, KWADRAT, KÓŁKO, TRÓJKĄT, R1, R2

GTA V kody Xbox One i Xbox 360

God Mode PRAWO, A, PRAWO, LEWO, PRAWO, RB, PRAWO, LEWO, A, Y

Max zdrowie i pancerz B, LB, Y, RT, A, X, B, PRAWO, X, LB, LB, LB

Daje bronie: Sawed Off Shotgun, Sniper Rifle, Assault Rifle, SMG, Pistol, Grenade, RPG, and Knife Y, RT, LEWO, LB, A, PRAWO, Y, DÓŁ, X, LB, LB, LB

Super skok LEWO, LEWO, Y, Y, PRAWO, PRAWO, LEWO, PRAWO, X, RB, RT

Niska grawitacjaLEWO, LEWO, LB, RB, LB, PRAWO, LEWO, LB, LEWO

Podniesienie poziomu poszukiwania przez policję RB, RB, B, RT, LEWO, PRAWO, LEWO, PRAWO, LEWO, PRAWO

Obniżenie poziomu poszukiwania przez policję RB, RB, B, RT, PRAWO, LEWO, PRAWO, LEWO, PRAWO, LEWO

Szybkie bieganie Y, LEWO, PRAWO, PRAWO, LT, LB, X

Szybkie pływanie LEWO, LEWO, LB, PRAWO, PRAWO, RT, LEWO LT, PRAWO

Przeładowanie A, A, X, RB, LB, A, PRAWO, LEWO, A

Spadochron LEWO, PRAWO, LB, LT, RB, RT, RT, LEWO, LEWO, PRAWO, LB

Wyrzucenie postaci w powietrze LB, LT, RB, RT, LEWO, PRAWO, LEWO, PRAWO, LB, LT, RB, RT, LEWO, PRAWO, LEWO, PRAWO

Wybuchowe ataki wręcz PRAWO, LEWO, A, Y, RB, B, B, B, LT

Wybuchowe pociski PRAWO, X, A, LEWO, RB, RT, LEWO, PRAWO, PRAWO, LB, LB, LB

Płonące pociski LB, RB, X, RB, LEWO, RT, RB, LEWO, X, PRAWO, LB, LB

Slow Motion Aim X, LT, RB, Y, LEWO, X, LT, PRAWO, A

Tryb pijaka Y, PRAWO, PRAWO, LEWO, PRAWO, X, B, LEWO

Zmiana pogody RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Samochody ślizgają się po drodze Y, RB, RB, LEWO, RB, LB, RT, LB

Slow Motion

Wprowadź trzy razy dla pełnego efektu

Y, LEWO, PRAWO, PRAWO, X, RT, RB

Spawn Buzzard Attack Helicopter B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Spawn Comet RB, B, RT, PRAWO, LB, LT, A, A, X, RB

Spawn Sanchez B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

Spawn Trashmaster B, RB, B, RB, LEWO, LEWO, RB, LB, B, PRAWO

Spawn Limo RT, PRAWO, LT, LEWO, LEWO, RB, LB, B, PRAWO

Spawn Stunt Plane B, PRAWO, LB, LT, LEWO, RB, LB, LB, LEWO, LEWO, A, Y

Spawn Caddy B, LB, LEWO, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Spawn Rapid GTRT,  LB, B, PRAWO, LB, RB, PRAWO, LEWO, B, RT

Spawn Duster PRAWO, LEWO, RB, RB, RB, LEWO, Y, Y, A, B, LB, LB

Spawn PCJ-600 Motorcycle RB, PRAWO, LEFT, PRAWO, RT, LEFT, PRAWO, X, PRAWO, LT, LB, LB

Spawn BMX LEFT, LEFT, PRAWO, PRAWO, LEFT, PRAWO, X, B, Y, RB, RT

Samochody GTA 5 kody 2020

Miłego korzystania z kodów, mam nadzieję, że pomogliśmy wam urozmaicić rozgrywkę. Jeśli znacie jeszcze jakieś kody, o których nie wspomnieliśmy. To proszę śmiało pisać w komentarzach, aby wspólnie podnosić satysfakcję z gier.

5 1 vote
Article Rating

Podobne wpisy

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Chcemy poznać Twoje zdanie - zostaw komentarz!x
()
x
Share This